SVATBA / THE WEDDING

Manca Kosi

(A. Sokolović) komorna opera za 6 ženskih glasov a capella


ob 20.00, Štihova dvorana Cankarjevega doma