top of page

SVATBA / THE WEDDING

Manca Kosi

(A. Sokolović) komorna opera za 6 ženskih glasov a capella.

ob 19.30, Štihova dvorana CD

bottom of page